Moviments de terres i excavacions

Excavacions amb retro-giratòries de rodes fins a 22 TM. i cadenes fins a 40 TM.
Anivellacions de finques.
Consolidació de terrenys.
Urbanització de sòls.
Creació i reparació de carrers i camins.
Martells hidràulics de 400 a 2000 Kg.
Partida les Canals, finca 9 · 25190 Lleida · Tel. 973 18 41 12 · Fax 973 18 41 13 · A/e. info@transgaype.com